ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی

ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی
رییس سازمان غذا و دارو درباره سرانجام متخلفان ماجرای پالم، اقدامات انجام شده برای کنترل قاچاق محصولات سلامت محور، قیمت دارو و همچنین چرایی خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه توضیحاتی ارایه کرد.

ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی

رییس سازمان غذا و دارو درباره سرانجام متخلفان ماجرای پالم، اقدامات انجام شده برای کنترل قاچاق محصولات سلامت محور، قیمت دارو و همچنین چرایی خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه توضیحاتی ارایه کرد.
ماجرای شکایت از 35 شرکت متخلف لبنی

اپدیت نود32

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس