مارسیال:به فریادهای فان خال خندیدم

مارسیال:به فریادهای فان خال خندیدم
آنتونی مارسیال، مهاجم جوان منچستریونایتد، فاش کرد که وقتی لوئیس فان خال، سرمربی تیمش، بر ‏سرش فریاد می زند، می خندد زیرا برخورد سخت مربی هلندی را باعث پیشرفت خود می داند.‏

مارسیال:به فریادهای فان خال خندیدم

آنتونی مارسیال، مهاجم جوان منچستریونایتد، فاش کرد که وقتی لوئیس فان خال، سرمربی تیمش، بر ‏سرش فریاد می زند، می خندد زیرا برخورد سخت مربی هلندی را باعث پیشرفت خود می داند.‏
مارسیال:به فریادهای فان خال خندیدم

بازار بورس

خبرگذاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس