مبلّغ سعودی: عامل ترورم وابسته به ایران بود!

مبلّغ سعودی: عامل ترورم وابسته به ایران بود!

عائض القرنی مبلغ وهابی سعودی که مورد هجوم یک داعشی وهابی قرار گرفته، مدعی شد که بنا بر “اخبار موثق”، شخصی که به وی تیراندازی کرده، یک “رافضی” بوده است!

مبلّغ سعودی: عامل ترورم وابسته به ایران بود!

(image)

عائض القرنی مبلغ وهابی سعودی که مورد هجوم یک داعشی وهابی قرار گرفته، مدعی شد که بنا بر “اخبار موثق”، شخصی که به وی تیراندازی کرده، یک “رافضی” بوده است!

مبلّغ سعودی: عامل ترورم وابسته به ایران بود!

فروش بک لینک

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس