محرز: به خاطر فوتبال وقت خوردن غذا نداشتم

محرز: به خاطر فوتبال وقت خوردن غذا نداشتم
پدیده لسترسیتی می گوید در بچگی تمام وقتش صرف فوتبال بازی کردن در خیابان می شده به طوری که حتی وقت خوردن غذا را نیز نداشته است.

محرز: به خاطر فوتبال وقت خوردن غذا نداشتم

پدیده لسترسیتی می گوید در بچگی تمام وقتش صرف فوتبال بازی کردن در خیابان می شده به طوری که حتی وقت خوردن غذا را نیز نداشته است.
محرز: به خاطر فوتبال وقت خوردن غذا نداشتم

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس