محمدعلی بهمنی امروز ظهر جراحی می‌شود

محمدعلی بهمنی امروز ظهر جراحی می‌شود

یکی از دوستان محمدعلی بهمنی با اشاره به مشکلات جسمانی این شاعر پیشکسوت، از جراحی او در ظهر امروز خبر داد.

محمدعلی بهمنی امروز ظهر جراحی می‌شود

(image)

یکی از دوستان محمدعلی بهمنی با اشاره به مشکلات جسمانی این شاعر پیشکسوت، از جراحی او در ظهر امروز خبر داد.

محمدعلی بهمنی امروز ظهر جراحی می‌شود

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس