مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟
مهدی تاج در حاشیه دیدار فینال جام حذفی درباره شرایط انتقال نفت تهران صحبت های جنجالی بیان کرد.

مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

مهدی تاج در حاشیه دیدار فینال جام حذفی درباره شرایط انتقال نفت تهران صحبت های جنجالی بیان کرد.
مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس