مخالف کی‌روش دبیر کل باقی می‌ماند

مخالف کی‌روش دبیر کل باقی می‌ماند
دکتر علیرضا اسدی در سمت دبیر کل فدراسیون فوتبال باقی می ماند و مهدی تاج برنامه ای برای تغییر وی ندارد.

مخالف کی‌روش دبیر کل باقی می‌ماند

دکتر علیرضا اسدی در سمت دبیر کل فدراسیون فوتبال باقی می ماند و مهدی تاج برنامه ای برای تغییر وی ندارد.
مخالف کی‌روش دبیر کل باقی می‌ماند

بک لینک رنک 1

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس