مدافع مغضوب آبی‌ها بخشیده شد / عمران‌زاده از امروز در تمرینات استقلال

مدافع مغضوب آبی‌ها بخشیده شد / عمران‌زاده از امروز در تمرینات استقلال
مدافع استقلال که به دلیل مسائل انضباطی چند وقتی از تمرینات آبی‌ها دور بود با اعلام کادرفنی از امروز به تمرینات بازمی‌گردد.

مدافع مغضوب آبی‌ها بخشیده شد / عمران‌زاده از امروز در تمرینات استقلال

مدافع استقلال که به دلیل مسائل انضباطی چند وقتی از تمرینات آبی‌ها دور بود با اعلام کادرفنی از امروز به تمرینات بازمی‌گردد.
مدافع مغضوب آبی‌ها بخشیده شد / عمران‌زاده از امروز در تمرینات استقلال

آپدیت نود 32 نسخه 6

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس