مدافع ملی پوش آلمانی آماده رفتن به لیورپول

مدافع ملی پوش آلمانی آماده رفتن به لیورپول
یوناس هکتور، ملی پوش آلمانی، تایید کرد که ممکن است پیشنهاد یورگن کلوپ برای پیوستن به لیورپول، ‏او را متقاعد به رفتن به آنفیلد کند.‏

مدافع ملی پوش آلمانی آماده رفتن به لیورپول

یوناس هکتور، ملی پوش آلمانی، تایید کرد که ممکن است پیشنهاد یورگن کلوپ برای پیوستن به لیورپول، ‏او را متقاعد به رفتن به آنفیلد کند.‏
مدافع ملی پوش آلمانی آماده رفتن به لیورپول

سیستم اطلاع رسانی

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس