مدیران نفت ما را در اهواز رها کردند/ بیرانوند: برای چه کسی داریم سهمیه می گیریم؟

مدیران نفت ما را در اهواز رها کردند/ بیرانوند: برای چه کسی داریم سهمیه می گیریم؟
دروازه بان نفت تهران از رفتار مدیران این تیم با بازیکنان حسابی ناراحت است.

مدیران نفت ما را در اهواز رها کردند/ بیرانوند: برای چه کسی داریم سهمیه می گیریم؟

دروازه بان نفت تهران از رفتار مدیران این تیم با بازیکنان حسابی ناراحت است.
مدیران نفت ما را در اهواز رها کردند/ بیرانوند: برای چه کسی داریم سهمیه می گیریم؟

فروش بک لینک

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس