مذاکرات نتیجه بخش کروات‌ها با ستاره سپاهان؛/ کریمی نزدیک‌تر از همیشه به دینامو زاگرب

مذاکرات نتیجه بخش کروات‌ها با ستاره سپاهان؛/ کریمی نزدیک‌تر از همیشه به دینامو زاگرب
هافبک پرورش یافته باشگاه سپاهان و تیم ملی امید در آستانه عقد قرارداد با باشگاه دینامو زاگرب کرواسی قرار دارد.

مذاکرات نتیجه بخش کروات‌ها با ستاره سپاهان؛/ کریمی نزدیک‌تر از همیشه به دینامو زاگرب

هافبک پرورش یافته باشگاه سپاهان و تیم ملی امید در آستانه عقد قرارداد با باشگاه دینامو زاگرب کرواسی قرار دارد.
مذاکرات نتیجه بخش کروات‌ها با ستاره سپاهان؛/ کریمی نزدیک‌تر از همیشه به دینامو زاگرب

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس