مراسم معارفه آنچلوتی در آلیانزآره نا(عکس)

مراسم معارفه آنچلوتی در آلیانزآره نا(عکس)
سرمربی ایتالیایی بایرن اولین قدم های خود را در ورزشگاه اختصاصی این تیم برداشت.

مراسم معارفه آنچلوتی در آلیانزآره نا(عکس)

سرمربی ایتالیایی بایرن اولین قدم های خود را در ورزشگاه اختصاصی این تیم برداشت.
مراسم معارفه آنچلوتی در آلیانزآره نا(عکس)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس