مردم‌ ایران باید نتایج‌ مذاکرات هسته‌ای را‌ احساس کنند

مردم‌ ایران باید نتایج‌ مذاکرات هسته‌ای را‌ احساس کنند

محمدجواد ظریف در نشست خبری‌ای که با موگرینی داشت، گفت: گفت‌وگوها برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران در حال انجام است و آماده سازی اقدامات لازم اداری برای باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران از موضوعات مطرح شده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. ظریف با بیان اینکه مهمترین حوزه همکاری ما اطمینان از اجرای کامل برجام است، گفت: ما اطمینان داریم که اتحادیه اروپا منافعش در اجرای برجام است. وی ادامه داد: هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادی اروپا در همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه برجام است. ما و اتحادیه اروپا مشترکا برای برداشتن موانعی که برای اجرای کامل برجام باقی مانده است همکاری خواهیم کرد. امروز در این زمینه‌ها گفت‌وگو کردیم.وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: همکاری‌هایی که در برجام دیده شده است مانند توسعه همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی در این سفر و در دیدار بین کمیسیونر انرژی و جناب آقای دکتر صالحی مطرح خواهد شد. همین‌طور در حوزه‌های دیگر انرژی‌های صلح‌آمیز، همکاری‌های اقتصادی، کمک اتحادیه اروپا به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی موضوع دیگری است که در مورد آن بحث خواهد شد. ظریف با بیان اینکه در رابطه با مسائل انسان‌دوستانه مخصوصا مساله پناهندگان و آوارگان بحث خواهد شد، گفت: موضوع تروریسم، مواد مخدر و حقوق بشر موضوعاتی است که در آینده با اتحادیه اروپا گفت‌وگوهای اساسی در رابطه با آنها خواهیم داشت.وی ادامه داد: یک بیانیه مشترک خواهیم داشت که نکاتی که گفتم در آن بیانیه به عنوان محورهای همکاری‌های ما و اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیرنظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. همچنین بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی و نهایتاً بیانیه‌ای در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی خواهیم داشت.   وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه امروز شروع جدیدی در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بوده و امیدواریم که نتیجه این همکاری‌ها برای مردم ایران و مردم اتحادیه اروپا منافع مشترک، پیشرفت و توسعه و کمک به صلح و امنیت بین‌المللی را به همراه داشته باشد، گفت: ما یقین داریم که این همکاری‌ها می‌تواند برای توسعه کشور و کمک به آرامش در منطقه بحرانی ما مفید واقع شود.ظریف به موگرینی و کمیسیونرهای اروپایی و هیات همراه او خوش‌ آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که سفری خوب و موفقیت‌آمیز داشته باشند. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: مردم ایران باید هر چه زودتر نتایج مذاکرات هسته‌ای را احساس کنند و اگر این احساس در آن‌ها ایجاد نشود این سوال برایشان پیش می آید که این توافق به چه میزان برای آن‌ها مفید بوده است. ظریف با بیان این که آماده گفت وگو در مورد مسائل حقوق بشری با اتحادیه اروپا هستیم، تاکید کرد ولی این گفت‌وگوها یک طرفه نخواهد بود.

مردم‌ ایران باید نتایج‌ مذاکرات هسته‌ای را‌ احساس کنند

محمدجواد ظریف در نشست خبری‌ای که با موگرینی داشت، گفت: گفت‌وگوها برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران در حال انجام است و آماده سازی اقدامات لازم اداری برای باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران از موضوعات مطرح شده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. ظریف با بیان اینکه مهمترین حوزه همکاری ما اطمینان از اجرای کامل برجام است، گفت: ما اطمینان داریم که اتحادیه اروپا منافعش در اجرای برجام است. وی ادامه داد: هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادی اروپا در همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه برجام است. ما و اتحادیه اروپا مشترکا برای برداشتن موانعی که برای اجرای کامل برجام باقی مانده است همکاری خواهیم کرد. امروز در این زمینه‌ها گفت‌وگو کردیم.وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: همکاری‌هایی که در برجام دیده شده است مانند توسعه همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی در این سفر و در دیدار بین کمیسیونر انرژی و جناب آقای دکتر صالحی مطرح خواهد شد. همین‌طور در حوزه‌های دیگر انرژی‌های صلح‌آمیز، همکاری‌های اقتصادی، کمک اتحادیه اروپا به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی موضوع دیگری است که در مورد آن بحث خواهد شد. ظریف با بیان اینکه در رابطه با مسائل انسان‌دوستانه مخصوصا مساله پناهندگان و آوارگان بحث خواهد شد، گفت: موضوع تروریسم، مواد مخدر و حقوق بشر موضوعاتی است که در آینده با اتحادیه اروپا گفت‌وگوهای اساسی در رابطه با آنها خواهیم داشت.وی ادامه داد: یک بیانیه مشترک خواهیم داشت که نکاتی که گفتم در آن بیانیه به عنوان محورهای همکاری‌های ما و اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیرنظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. همچنین بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی و نهایتاً بیانیه‌ای در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی خواهیم داشت.   وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه امروز شروع جدیدی در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بوده و امیدواریم که نتیجه این همکاری‌ها برای مردم ایران و مردم اتحادیه اروپا منافع مشترک، پیشرفت و توسعه و کمک به صلح و امنیت بین‌المللی را به همراه داشته باشد، گفت: ما یقین داریم که این همکاری‌ها می‌تواند برای توسعه کشور و کمک به آرامش در منطقه بحرانی ما مفید واقع شود.ظریف به موگرینی و کمیسیونرهای اروپایی و هیات همراه او خوش‌ آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که سفری خوب و موفقیت‌آمیز داشته باشند. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: مردم ایران باید هر چه زودتر نتایج مذاکرات هسته‌ای را احساس کنند و اگر این احساس در آن‌ها ایجاد نشود این سوال برایشان پیش می آید که این توافق به چه میزان برای آن‌ها مفید بوده است. ظریف با بیان این که آماده گفت وگو در مورد مسائل حقوق بشری با اتحادیه اروپا هستیم، تاکید کرد ولی این گفت‌وگوها یک طرفه نخواهد بود.

مردم‌ ایران باید نتایج‌ مذاکرات هسته‌ای را‌ احساس کنند

بک لینک رنک 5

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس