مرد مجنون برادر و پدرش را کشت

مرد مجنون برادر و پدرش را کشت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک قاتل مجنون بعد از قتل برادر، پدرش را نیز کشت. سرهنگ علی اصغر طالبی با اعلام این خبر افزود: این مرد در چند سال گذشته به دلیل بیماری روانی که داشت اقدام به قتل برادر خود کرده بود که پس از دستگیری روانه زندان شد.

مرد مجنون برادر و پدرش را کشت

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک قاتل مجنون بعد از قتل برادر، پدرش را نیز کشت. سرهنگ علی اصغر طالبی با اعلام این خبر افزود: این مرد در چند سال گذشته به دلیل بیماری روانی که داشت اقدام به قتل برادر خود کرده بود که پس از دستگیری روانه زندان شد.
مرد مجنون برادر و پدرش را کشت

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس