مرغ باز هم گران شد

مرغ باز هم گران شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از تداوم افزایش قیمت مرغ در روز جاری خبر داد.

مرغ باز هم گران شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از تداوم افزایش قیمت مرغ در روز جاری خبر داد.
مرغ باز هم گران شد

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس