مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج اجباری می‌شود

مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج اجباری می‌شود

مجید رضازاده گفت: درحال حاضر 2500 پزشک، آموزش مشاوره غربالگری ژنیتک قبل از ازدواج را فرا گرفته‌اند.وی افزود: در این طرح افرادی که ممکن است دچار اختلالات ژنتیک باشند، شناسایی می‌شوند و برای اجرای این طرح از 2 سال گذشته مراکز ژنتیک در 62 شهر راه‌اندازی شده است.رضازاده در ادامه عنوان کرد: تغییر نگرش در زمینه فعالیت مراکز مشاوره ژنتیک با رویکرد بیماریابی فعال در 240 مرکز مشاوره، یکی از سیاستهای سال جاری سازمان بهزیستی است که در این زمینه مشاوران این مراکز در سنین قبل از ازدواج به ارائه مشاوره می‌پردازند. وی به فعالیتهای این سازمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: در راستای پیشگیری از اعتیاد نیز در حال حاضر 5000 تیم اجتماع محور در محلات با مشارکت مردم در حوزه اعتیاد فعالیت و اطلاع رسانی می کنند.رضازاده با اشاره به فعالیت 2200 مرکز درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط پایگاه‌های اقامتی کوتاه مدت، میان و بلند مدت انجام می شود.وی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه درمان به 600 هزار نفر در کشور خدمات ارائه شد. رضازاده به اجرای 65 درصدی طرح غربالگری شنوایی نوزادان در کشور اشاره کرد و گفت: پوشش بالای90 درصد اجرای این طرح در بیمارستانها از مهمترین برنامه های حوزه پیشگیری از معلولیت این سازمان در سال جاری است که برای رسیدن به این هدف خریداری دستگاه‌های سنجش شنوایی و تجهیز بیمارستانها به این دستگاه از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای این سازمان است.

مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج اجباری می‌شود

مجید رضازاده گفت: درحال حاضر 2500 پزشک، آموزش مشاوره غربالگری ژنیتک قبل از ازدواج را فرا گرفته‌اند.وی افزود: در این طرح افرادی که ممکن است دچار اختلالات ژنتیک باشند، شناسایی می‌شوند و برای اجرای این طرح از 2 سال گذشته مراکز ژنتیک در 62 شهر راه‌اندازی شده است.رضازاده در ادامه عنوان کرد: تغییر نگرش در زمینه فعالیت مراکز مشاوره ژنتیک با رویکرد بیماریابی فعال در 240 مرکز مشاوره، یکی از سیاستهای سال جاری سازمان بهزیستی است که در این زمینه مشاوران این مراکز در سنین قبل از ازدواج به ارائه مشاوره می‌پردازند. وی به فعالیتهای این سازمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: در راستای پیشگیری از اعتیاد نیز در حال حاضر 5000 تیم اجتماع محور در محلات با مشارکت مردم در حوزه اعتیاد فعالیت و اطلاع رسانی می کنند.رضازاده با اشاره به فعالیت 2200 مرکز درمان و کاهش آسیبهای اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط پایگاه‌های اقامتی کوتاه مدت، میان و بلند مدت انجام می شود.وی تصریح کرد: سال گذشته در حوزه درمان به 600 هزار نفر در کشور خدمات ارائه شد. رضازاده به اجرای 65 درصدی طرح غربالگری شنوایی نوزادان در کشور اشاره کرد و گفت: پوشش بالای90 درصد اجرای این طرح در بیمارستانها از مهمترین برنامه های حوزه پیشگیری از معلولیت این سازمان در سال جاری است که برای رسیدن به این هدف خریداری دستگاه‌های سنجش شنوایی و تجهیز بیمارستانها به این دستگاه از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای این سازمان است.

مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج اجباری می‌شود

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس