مصون‌سازی دلار در بازار تهران از گروه فشار

مصون‌سازی دلار در بازار تهران از گروه فشار
روز شنبه، قیمت دلار تحت‌تاثیر تحرکات معامله‌گران پشت خطی قرار گرفت تا بتوان گفت روند شاخص ارزی از این گروه مصون شده …

مصون‌سازی دلار در بازار تهران از گروه فشار

روز شنبه، قیمت دلار تحت‌تاثیر تحرکات معامله‌گران پشت خطی قرار گرفت تا بتوان گفت روند شاخص ارزی از این گروه مصون شده …
مصون‌سازی دلار در بازار تهران از گروه فشار

اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس