ملاقات فرزندان با میرحسین و رهنورد

ملاقات فرزندان با میرحسین و رهنورد

به گزارش سايت نزديك به موسوي، ملاقات‌کنندگان در این دیدار دو ساعته، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را، بیش از پیش، نورانی، معنوی، صبور و آرام و در سلامت جسمی و روحیه بسیار خوب توصیف کردند. خانم رهنورد که در این دیدار از فعالیت جوانان در فضای مجازی درباره دوهزارمین روز حصر مطلع شده بود گفت: دو هزار روز گذشته، اما اگر دوهزار سال هم بگذرد جز سربلندی کشور و آزادی و عدالت برای مردم آرزویی نداریم. گفتنی است دوهزارمین روز از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با سالگرد حصر دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مردمی ایران در دهه سی همزمان شده است.

ملاقات فرزندان با میرحسین و رهنورد

به گزارش سايت نزديك به موسوي، ملاقات‌کنندگان در این دیدار دو ساعته، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را، بیش از پیش، نورانی، معنوی، صبور و آرام و در سلامت جسمی و روحیه بسیار خوب توصیف کردند. خانم رهنورد که در این دیدار از فعالیت جوانان در فضای مجازی درباره دوهزارمین روز حصر مطلع شده بود گفت: دو هزار روز گذشته، اما اگر دوهزار سال هم بگذرد جز سربلندی کشور و آزادی و عدالت برای مردم آرزویی نداریم. گفتنی است دوهزارمین روز از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با سالگرد حصر دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر مردمی ایران در دهه سی همزمان شده است.

ملاقات فرزندان با میرحسین و رهنورد

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس