ملاقات مسئولان یونایتد با ایجنت مدافع رم

ملاقات مسئولان یونایتد با ایجنت مدافع رم
به نظر می رسد که منچستریونایتد می خواهد به طور رسمی برای جذب مدافع رم تلاش کند.

ملاقات مسئولان یونایتد با ایجنت مدافع رم

به نظر می رسد که منچستریونایتد می خواهد به طور رسمی برای جذب مدافع رم تلاش کند.
ملاقات مسئولان یونایتد با ایجنت مدافع رم

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس