مهاجرت سکه و دلار به دامنه جدید

مهاجرت سکه و دلار به دامنه جدید
سکه که روز چهارشنبه به زیر مرز یک میلیون تومان رفته بود، روز پنج‌شنبه به کانال بالاتر بازگشت. در ششمین روز هفته، همزمان با بازگشت دلار …

مهاجرت سکه و دلار به دامنه جدید

سکه که روز چهارشنبه به زیر مرز یک میلیون تومان رفته بود، روز پنج‌شنبه به کانال بالاتر بازگشت. در ششمین روز هفته، همزمان با بازگشت دلار …
مهاجرت سکه و دلار به دامنه جدید

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس