مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست
باشگاه صبای قم مهاجم دو فصل اخیر پرسپولیس را به خدمت گرفت.

مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

باشگاه صبای قم مهاجم دو فصل اخیر پرسپولیس را به خدمت گرفت.
مهاجم سابق پرسپولیس به صبا پیوست

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس