مهاجم میلان در 2 راهی آرسنال و اتلتیکو

مهاجم میلان در 2 راهی آرسنال و اتلتیکو
مهاجم کلمبیایی میلان پیشنهاد وستهام را برای پیوستن به تیم هایی بزرگ تر رد کرده است.

مهاجم میلان در 2 راهی آرسنال و اتلتیکو

مهاجم کلمبیایی میلان پیشنهاد وستهام را برای پیوستن به تیم هایی بزرگ تر رد کرده است.
مهاجم میلان در 2 راهی آرسنال و اتلتیکو

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس