مهدی طارمی:اشتباه کردم که از باشگاه پرسپولیس به این نحو جدا شدم ولی خوشحالم که برگشتم

مهدی طارمی:اشتباه کردم که از باشگاه پرسپولیس به این نحو جدا شدم ولی خوشحالم که برگشتم
مهدی طارمی معتقد است رفتنش از پرسپولیس اشتباه بود.

مهدی طارمی:اشتباه کردم که از باشگاه پرسپولیس به این نحو جدا شدم ولی خوشحالم که برگشتم

مهدی طارمی معتقد است رفتنش از پرسپولیس اشتباه بود.
مهدی طارمی:اشتباه کردم که از باشگاه پرسپولیس به این نحو جدا شدم ولی خوشحالم که برگشتم

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس