مهماندار هواپیمای سقوط كرده مصری نحوه مرگش را پیش‌بینی کرده بود!

مهماندار هواپیمای سقوط كرده مصری نحوه مرگش را پیش‌بینی کرده بود!

سمر در تاریخ 26 سپتامبر، یک تصویری را در صفحه فیس‌بوک خود گذاشته بود که در آن زنی چمدان به دست در آبهای اقیانوس به طرف ساحل در حال راه رفتن است و پشت سر او هواپیمای آتش گرفته در حال سقوط در آب اقیانوس مشاهده می شود. سحر این تصویر را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد و به دوستان خود گفت اینگونه خواهد مُرد.تصویری که سمر در پیشگویی از مرگ خود بر صفحه فیس بوک منتشر کرده بوداین دختر مهماندار هواپیما که روز پنجشنبه در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مصری جانش را از دست داد بارها در باره اینکه او با غرق شدن در اقیانوس از دنیا خواهد رفت، با دوستان و همکاران خود سخن گفته بود. سمر پس از آن پیش بینی‌ها با اشتیاق فراوان سوره‌هایی از قرآن و نیایش را که در باره مرگ و زندگی سخن می گویند، در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. تامر عبده امین، یکی از دوستان سمر، در این باره گفت: «سمر از زمانی که مهماندار هواپیما شد تا زمانی که روز پنجشنبه در حادثه سقوط هواپیما جان باخت، 4 بار تصاویر مرگ در اثر غرق شدن را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. وی در ماه مه 2014، ماه ژوئن 2015 ، ماه ژانویه، 2016 وآخرین بار در ماه مارس 2016 این تصاویر را منتشر کرده بود». امین افزود:«سمر احساس شدیدی نسبت به مرگ خود از طریق غرق شدن داشت».

مهماندار هواپیمای سقوط كرده مصری نحوه مرگش را پیش‌بینی کرده بود!

سمر در تاریخ 26 سپتامبر، یک تصویری را در صفحه فیس‌بوک خود گذاشته بود که در آن زنی چمدان به دست در آبهای اقیانوس به طرف ساحل در حال راه رفتن است و پشت سر او هواپیمای آتش گرفته در حال سقوط در آب اقیانوس مشاهده می شود. سحر این تصویر را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد و به دوستان خود گفت اینگونه خواهد مُرد.تصویری که سمر در پیشگویی از مرگ خود بر صفحه فیس بوک منتشر کرده بوداین دختر مهماندار هواپیما که روز پنجشنبه در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مصری جانش را از دست داد بارها در باره اینکه او با غرق شدن در اقیانوس از دنیا خواهد رفت، با دوستان و همکاران خود سخن گفته بود. سمر پس از آن پیش بینی‌ها با اشتیاق فراوان سوره‌هایی از قرآن و نیایش را که در باره مرگ و زندگی سخن می گویند، در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. تامر عبده امین، یکی از دوستان سمر، در این باره گفت: «سمر از زمانی که مهماندار هواپیما شد تا زمانی که روز پنجشنبه در حادثه سقوط هواپیما جان باخت، 4 بار تصاویر مرگ در اثر غرق شدن را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد. وی در ماه مه 2014، ماه ژوئن 2015 ، ماه ژانویه، 2016 وآخرین بار در ماه مارس 2016 این تصاویر را منتشر کرده بود». امین افزود:«سمر احساس شدیدی نسبت به مرگ خود از طریق غرق شدن داشت».

مهماندار هواپیمای سقوط كرده مصری نحوه مرگش را پیش‌بینی کرده بود!

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس