مودریچ: اولین بازی برای کرواسی کلیدی است

مودریچ: اولین بازی برای کرواسی کلیدی است
ستاره تیم ملی کرواسی معتقد است که نخستین بازی این تیم در یورو بسیار مهم است.

مودریچ: اولین بازی برای کرواسی کلیدی است

ستاره تیم ملی کرواسی معتقد است که نخستین بازی این تیم در یورو بسیار مهم است.
مودریچ: اولین بازی برای کرواسی کلیدی است

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس