موضع گیری یوفا علیه هواداران کرواسی و ترکیه

موضع گیری یوفا علیه هواداران کرواسی و ترکیه
هواداران کرواسی در بازی روز گذشته برابر جمهوری چک اقدام به پرتاب مواد اتش زا به داخل زمین کردند که باعث توقف چند دقیقه ای بازی شد.

موضع گیری یوفا علیه هواداران کرواسی و ترکیه

هواداران کرواسی در بازی روز گذشته برابر جمهوری چک اقدام به پرتاب مواد اتش زا به داخل زمین کردند که باعث توقف چند دقیقه ای بازی شد.
موضع گیری یوفا علیه هواداران کرواسی و ترکیه

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس