ناامیدی میلان از جذب مهاجم رئال/ گالیانی: بنزما برای میلان غیر قابل دسترس است

ناامیدی میلان از جذب مهاجم رئال/ گالیانی: بنزما برای میلان غیر قابل دسترس است
نایب رئیس میلان اعتراف می کند که باشگاهش از توانایی لازم برای خرید مهاجم فرانسوی رئال مادرید برخوردار نیست.

ناامیدی میلان از جذب مهاجم رئال/ گالیانی: بنزما برای میلان غیر قابل دسترس است

نایب رئیس میلان اعتراف می کند که باشگاهش از توانایی لازم برای خرید مهاجم فرانسوی رئال مادرید برخوردار نیست.
ناامیدی میلان از جذب مهاجم رئال/ گالیانی: بنزما برای میلان غیر قابل دسترس است

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس