نامزد ریاست فراکسیون زنان نمی شوم

نامزد ریاست فراکسیون زنان نمی شوم

سهیلا جلودارزاده افزود: با توجه به حضور زنان با دیدگاه های مختلف در این فراکسیون مسوولیت ها باید تقسیم شود.وی با بیان این که قصد ندارد عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم هم شود، اظهار داشت: من به مجلس آمده ام، کار کنم و برای سمت نیامده ام، دیگر زنان عضو هم برای ریاست این فراکسیون نامزد خواهند شد.** ریاست فراکسیون زنان مجلس دوره ای می شودعضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم تاکید کرد: به احتمال زیاد ریاست این فراکسیون به صورت دوره ای خواهد بود و شاید یک دوره بنده رئیس فراکسیون شوم ولی در سال اول نامزد نمی شوم.جلودارزاده دلیل نامزد نشدنش در این دوره را چرخش نخبگان عنوان کرد و گفت: نمایندگان زن این گونه بیشتر با مسئولیت های مجلس آشنا می شوند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم دارای 17 عضو است که تاکنون جلساتی برگزار کرده است.

نامزد ریاست فراکسیون زنان نمی شوم

سهیلا جلودارزاده افزود: با توجه به حضور زنان با دیدگاه های مختلف در این فراکسیون مسوولیت ها باید تقسیم شود.وی با بیان این که قصد ندارد عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم هم شود، اظهار داشت: من به مجلس آمده ام، کار کنم و برای سمت نیامده ام، دیگر زنان عضو هم برای ریاست این فراکسیون نامزد خواهند شد.** ریاست فراکسیون زنان مجلس دوره ای می شودعضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم تاکید کرد: به احتمال زیاد ریاست این فراکسیون به صورت دوره ای خواهد بود و شاید یک دوره بنده رئیس فراکسیون شوم ولی در سال اول نامزد نمی شوم.جلودارزاده دلیل نامزد نشدنش در این دوره را چرخش نخبگان عنوان کرد و گفت: نمایندگان زن این گونه بیشتر با مسئولیت های مجلس آشنا می شوند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم دارای 17 عضو است که تاکنون جلساتی برگزار کرده است.

نامزد ریاست فراکسیون زنان نمی شوم

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس