نبض بازار / نرخ قطعی اجاره بها در آستانه فصل طلایی

نبض بازار / نرخ قطعی اجاره بها در آستانه فصل طلایی
با نزدیک شدن به ایام تابستان فصل طلایی رهن و اجاره آپارتمان آغاز می‌شود. در نیمه نخست خردادماه تاکنون حدود 4 هزار قرارداد اجاره در مناطق …

نبض بازار / نرخ قطعی اجاره بها در آستانه فصل طلایی

با نزدیک شدن به ایام تابستان فصل طلایی رهن و اجاره آپارتمان آغاز می‌شود. در نیمه نخست خردادماه تاکنون حدود 4 هزار قرارداد اجاره در مناطق …
نبض بازار / نرخ قطعی اجاره بها در آستانه فصل طلایی

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس