نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 95 اعلام شد

نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 95 اعلام شد
سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۹۵ را اعلام کرد.

نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 95 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای، میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۹۵ را اعلام کرد.
نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 95 اعلام شد

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس