نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت
شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.

نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت

شورای پول و اعتبار ضمن تایید و تصویب اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد.
نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافت

خرید vpn kerio

تکست آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس