نشریه یالثارات توقیف شد

نشریه یالثارات توقیف شد
سخنگوی وزارت ارشاد از توقیف نشریه «یالثارات» خبر داد.

نشریه یالثارات توقیف شد

سخنگوی وزارت ارشاد از توقیف نشریه «یالثارات» خبر داد.
نشریه یالثارات توقیف شد

سیستم اطلاع رسانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس