نظر تازه در باره مصرف روزانه آسپرين

نظر تازه در باره مصرف روزانه آسپرين

نتایج یک تحقیق در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان می‌دهد که استفاده از آسپرین برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی نسبت به استفاده نکردن از دارو، کم اثر‌تر و پرهزینه‌تر بوده است. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نتایج یک تحقیق در دانشکده داروسازی این دانشگاه نشان می‌دهد استفاده از آسپرین با دوز پایین (۸۰ میلی گرم روزانه) برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی در مردان میانسال با ریسک متوسط قلبی عروقی، هزینه اثربخشی ندارد.این تحقیق در قالب رساله دکترای عمومی با عنوان «ارزیابی هزینه – اثربخشی و هزینه – مطلوبیت استفاده از آسپرین با دوز پایین جهت پیشگیری اولیه از سکته مغزی در مردان با ریسک متوسط بیماری‌های قلبی عروقی در ایران» و با توجه به میزان بالای شیوع سکته مغزی در جمعیت کشور، انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، یک گروه از مردان ۴۵ سال سالم از نظر قلبی عروقی با ریسک متوسط (۱۵ درصد در ۱۰ سال) بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آسپرین برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی نسبت به استفاده نکردن از دارو کم اثر‌تر و پرهزینه‌تر بوده است.استیل‌سالیسیلیک اسید که بیشتر با نام تجاری آسپیرین شناخته می‌شود، یک داروی ضد التهاب است که به عنوان ضد درد و تب مورد استفاده قرار می‌گیرد. آسپرین یکی از پر طرفدار‌ترین دارو‌ها در دنیاست. آسپرین علاوه بر خاصیت تسکین دهندگی، تب‌بر و ضد التهاب هم هست اما امروزه برای مواردی مانند پیشگیری از بیماری‌های قلبی، ورم مفاصل، سر درد، بدن درد و دردهای دیگر استفاده می‌شود. چندین کارآزمایی بالینی نشان داده است که آسپرین برای پیشگیری ثانویه از حوادث قلبی عروقی موثر است با این حال استفاده از آن برای پیشگیری اولیه بستگی به ریسک بیماری‌های قلبی عروقی بیماران و جنسیت آن‌ها دارد.

نظر تازه در باره مصرف روزانه آسپرين

نتایج یک تحقیق در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نشان می‌دهد که استفاده از آسپرین برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی نسبت به استفاده نکردن از دارو، کم اثر‌تر و پرهزینه‌تر بوده است. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نتایج یک تحقیق در دانشکده داروسازی این دانشگاه نشان می‌دهد استفاده از آسپرین با دوز پایین (۸۰ میلی گرم روزانه) برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی در مردان میانسال با ریسک متوسط قلبی عروقی، هزینه اثربخشی ندارد.این تحقیق در قالب رساله دکترای عمومی با عنوان «ارزیابی هزینه – اثربخشی و هزینه – مطلوبیت استفاده از آسپرین با دوز پایین جهت پیشگیری اولیه از سکته مغزی در مردان با ریسک متوسط بیماری‌های قلبی عروقی در ایران» و با توجه به میزان بالای شیوع سکته مغزی در جمعیت کشور، انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، یک گروه از مردان ۴۵ سال سالم از نظر قلبی عروقی با ریسک متوسط (۱۵ درصد در ۱۰ سال) بیماری‌های قلبی و عروقی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آسپرین برای پیشگیری اولیه از سکته مغزی نسبت به استفاده نکردن از دارو کم اثر‌تر و پرهزینه‌تر بوده است.استیل‌سالیسیلیک اسید که بیشتر با نام تجاری آسپیرین شناخته می‌شود، یک داروی ضد التهاب است که به عنوان ضد درد و تب مورد استفاده قرار می‌گیرد. آسپرین یکی از پر طرفدار‌ترین دارو‌ها در دنیاست. آسپرین علاوه بر خاصیت تسکین دهندگی، تب‌بر و ضد التهاب هم هست اما امروزه برای مواردی مانند پیشگیری از بیماری‌های قلبی، ورم مفاصل، سر درد، بدن درد و دردهای دیگر استفاده می‌شود. چندین کارآزمایی بالینی نشان داده است که آسپرین برای پیشگیری ثانویه از حوادث قلبی عروقی موثر است با این حال استفاده از آن برای پیشگیری اولیه بستگی به ریسک بیماری‌های قلبی عروقی بیماران و جنسیت آن‌ها دارد.

نظر تازه در باره مصرف روزانه آسپرين

فروش بک لینک

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس