نفع خودروسازان از کاهش نرخ سود

نفع خودروسازان از کاهش نرخ سود
در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند.

نفع خودروسازان از کاهش نرخ سود

در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند.
نفع خودروسازان از کاهش نرخ سود

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس