نفوذ دوباره قطر به بازار گاز ایران

نفوذ دوباره قطر به بازار گاز ایران
قطر پس از امضای قرارداد فروش LNG با پاکستان، به بازار گاز ایران در کره‌جنوبی هم نفوذ کرد تا ایران پس از شکست عربستان در بازار نفت دوئل جدید گازی با شیخ‌نشینان قطر را آغاز کند.

نفوذ دوباره قطر به بازار گاز ایران

قطر پس از امضای قرارداد فروش LNG با پاکستان، به بازار گاز ایران در کره‌جنوبی هم نفوذ کرد تا ایران پس از شکست عربستان در بازار نفت دوئل جدید گازی با شیخ‌نشینان قطر را آغاز کند.
نفوذ دوباره قطر به بازار گاز ایران

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس