نمایش خیره کننده مقابل حرف کوبایی؛/ اشکهای تلخ رحیمی بعد از کسب برنز

نمایش خیره کننده مقابل حرف کوبایی؛/ اشکهای تلخ رحیمی بعد از کسب برنز
ششمین مدال المپیک ریو برای کاروان ایران توسط آزادکار 57 کیلوگرم که با شایستگی بر حریف کوبایی خود غلبه کرد، به دست آمد.

نمایش خیره کننده مقابل حرف کوبایی؛/ اشکهای تلخ رحیمی بعد از کسب برنز

ششمین مدال المپیک ریو برای کاروان ایران توسط آزادکار 57 کیلوگرم که با شایستگی بر حریف کوبایی خود غلبه کرد، به دست آمد.
نمایش خیره کننده مقابل حرف کوبایی؛/ اشکهای تلخ رحیمی بعد از کسب برنز

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس