نکونام از شنبه در تمرین تیم ملی/ قرارداد کادر فنی ایرانی و پیروانی آماده شد

نکونام از شنبه در تمرین تیم ملی/ قرارداد کادر فنی ایرانی و پیروانی آماده شد
قرارداد کادر فنی ایرانی تیم ملی و مدیر این تیم پس از مدت‌ها توسط فدراسیون فوتبال آماده شد.

نکونام از شنبه در تمرین تیم ملی/ قرارداد کادر فنی ایرانی و پیروانی آماده شد

قرارداد کادر فنی ایرانی تیم ملی و مدیر این تیم پس از مدت‌ها توسط فدراسیون فوتبال آماده شد.
نکونام از شنبه در تمرین تیم ملی/ قرارداد کادر فنی ایرانی و پیروانی آماده شد

ورزش و زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس