نگرانی هاجسون از خط دفاع قدرتمند ایسلند

نگرانی هاجسون از خط دفاع قدرتمند ایسلند
سرمربی انگلیس می گوید نگران است بازی مقابل ایسلند نیز همچون دیدارهای این تیم در مرحله گروهی گره بخورد.

نگرانی هاجسون از خط دفاع قدرتمند ایسلند

سرمربی انگلیس می گوید نگران است بازی مقابل ایسلند نیز همچون دیدارهای این تیم در مرحله گروهی گره بخورد.
نگرانی هاجسون از خط دفاع قدرتمند ایسلند

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس