نگفته‌های میناوند در دورهمی با مدیری (عکس)

نگفته‌های میناوند در دورهمی با مدیری (عکس)
ملی پوش سابق فوتبال ایران به عنوان مهمان در برنامه دورهمی مهران مدیری حضور پیدا کرد و از ناگفته های زندگی خود گفت.

نگفته‌های میناوند در دورهمی با مدیری (عکس)

ملی پوش سابق فوتبال ایران به عنوان مهمان در برنامه دورهمی مهران مدیری حضور پیدا کرد و از ناگفته های زندگی خود گفت.
نگفته‌های میناوند در دورهمی با مدیری (عکس)

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس