نیاز شدید داریم تا آثار جامی را گردآوری کنیم

نیاز شدید داریم تا آثار جامی را گردآوری کنیم

احمد خواجه‌ایم در حاشیه همایش بین‌المللی عبدالرحمن جامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام برگزار شد، بیان کرد: تنها یک اثر کامل جامی به زبان دیگر ترجمه شده و متن کامل هیچ اثر دیگری از این شاعر ترجمه نشده است. در واقع به جز اثر 77 صفحه‌ای جامی به نام بهارستان و بخش‌هایی کمتر از 10 صفحه از دیگر آثارش، ترجمه‌ دیگری وجود ندارد و متاسفانه در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.او افزود: حدود 40درصد آثار جامی همچنان مخطوط و خطی است و تنها 5 اثر از 75 اثر جامی چاپ دانشگاهی دارد که برخی از آن‌ها نیز به ویرایش نیاز دارد.عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان این مطلب که جامی اهل مدارا و انسانیت بوده است، گفت: متاسفانه برخی‌ برداشت‌های اشتباهی از آثار جامی داشتند و او را فردی متعصب نسبت به اهل سنت توصیف کرده‌اند؛ در صورتی که جامی بسیار خردمند بوده است.خواجه‌ایم در ادامه اظهار کرد: جامی جزو معدود شاعرانی است که نه فقط نام امام حسین (ع) و یا امیرالمومنین (ع) را بیان کرده باشد، که نام 12 امام اهل تشیع را در شعرهایش آورده است و به صراحت وابستگی خود به اهل بیت (ع) را بیان می‌کند.

نیاز شدید داریم تا آثار جامی را گردآوری کنیم

احمد خواجه‌ایم در حاشیه همایش بین‌المللی عبدالرحمن جامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام برگزار شد، بیان کرد: تنها یک اثر کامل جامی به زبان دیگر ترجمه شده و متن کامل هیچ اثر دیگری از این شاعر ترجمه نشده است. در واقع به جز اثر 77 صفحه‌ای جامی به نام بهارستان و بخش‌هایی کمتر از 10 صفحه از دیگر آثارش، ترجمه‌ دیگری وجود ندارد و متاسفانه در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.او افزود: حدود 40درصد آثار جامی همچنان مخطوط و خطی است و تنها 5 اثر از 75 اثر جامی چاپ دانشگاهی دارد که برخی از آن‌ها نیز به ویرایش نیاز دارد.عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان این مطلب که جامی اهل مدارا و انسانیت بوده است، گفت: متاسفانه برخی‌ برداشت‌های اشتباهی از آثار جامی داشتند و او را فردی متعصب نسبت به اهل سنت توصیف کرده‌اند؛ در صورتی که جامی بسیار خردمند بوده است.خواجه‌ایم در ادامه اظهار کرد: جامی جزو معدود شاعرانی است که نه فقط نام امام حسین (ع) و یا امیرالمومنین (ع) را بیان کرده باشد، که نام 12 امام اهل تشیع را در شعرهایش آورده است و به صراحت وابستگی خود به اهل بیت (ع) را بیان می‌کند.

نیاز شدید داریم تا آثار جامی را گردآوری کنیم

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس