نیمار قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

نیمار قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد
مهاجم برزیلی بارسلونا قراردادش را 5 سال تمدید کرد.

نیمار قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

مهاجم برزیلی بارسلونا قراردادش را 5 سال تمدید کرد.
نیمار قراردادش با بارسلونا را 5 سال تمدید کرد

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس