هافبک پرسپولیس به پدیده پیوست

هافبک پرسپولیس به پدیده پیوست
بازیکن سه فصل اخیر پرسپولیس که با پایان قراردادش از این تیم خداحافظی کرده بود، شاگرد محمدرضا مهاجری شد.

هافبک پرسپولیس به پدیده پیوست

بازیکن سه فصل اخیر پرسپولیس که با پایان قراردادش از این تیم خداحافظی کرده بود، شاگرد محمدرضا مهاجری شد.
هافبک پرسپولیس به پدیده پیوست

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس