هدف جالب موگرینی از سفر به ایران

هدف جالب موگرینی از سفر به ایران

ک مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به واهمه بانک های بزرگ برای همکاری با ایران و اتصال 3 بانک ایرانی به سوئیفت گفت سفر موگرینی برای اطمینان بخشی به بانک ها طراحی شده و ما قصد داریم از ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کنیم.

هدف جالب موگرینی از سفر به ایران

ک مقام ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به واهمه بانک های بزرگ برای همکاری با ایران و اتصال 3 بانک ایرانی به سوئیفت گفت سفر موگرینی برای اطمینان بخشی به بانک ها طراحی شده و ما قصد داریم از ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت کنیم.

هدف جالب موگرینی از سفر به ایران

خرید بک لینک
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس