هشدار درباره فرم های جعلی ثبت نام یارانه

هشدار درباره فرم های جعلی ثبت نام یارانه
بانک ها به مشتریان خود هشدار داده اند نسبت به فرم های کلاهبرداری ثبت نام یارانه هشیار باشند.

هشدار درباره فرم های جعلی ثبت نام یارانه

بانک ها به مشتریان خود هشدار داده اند نسبت به فرم های کلاهبرداری ثبت نام یارانه هشیار باشند.
هشدار درباره فرم های جعلی ثبت نام یارانه

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس