همه چیز به روز پایانی کشیده شد/ سوئیس 1-1 رومانی؛ صلح در پاریس

همه چیز به روز پایانی کشیده شد/ سوئیس 1-1 رومانی؛ صلح در پاریس
رومانی و سوئیس در ادامه رقابت های یورو 2016 به تساوی 1-1 رضایت دادند.

همه چیز به روز پایانی کشیده شد/ سوئیس 1-1 رومانی؛ صلح در پاریس

رومانی و سوئیس در ادامه رقابت های یورو 2016 به تساوی 1-1 رضایت دادند.
همه چیز به روز پایانی کشیده شد/ سوئیس 1-1 رومانی؛ صلح در پاریس

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس