هواداران نگران هفته های ابتدایی نباشند/ احمدزاده: امسال، سال شگفتی پرسپولیس است

هواداران نگران هفته های ابتدایی نباشند/ احمدزاده: امسال، سال شگفتی پرسپولیس است
هافبک پرسپولیسی ها معتقد است تغییرات این تیم در فصل نقل و انتقالات زیاد بوده و مهمترین هدف این تیم هماهنگی کامل بازیکنان در هفته های ابتدایی است.

هواداران نگران هفته های ابتدایی نباشند/ احمدزاده: امسال، سال شگفتی پرسپولیس است

هافبک پرسپولیسی ها معتقد است تغییرات این تیم در فصل نقل و انتقالات زیاد بوده و مهمترین هدف این تیم هماهنگی کامل بازیکنان در هفته های ابتدایی است.
هواداران نگران هفته های ابتدایی نباشند/ احمدزاده: امسال، سال شگفتی پرسپولیس است

کرمان نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس