واحدهای خالی مسکن‌مهر پردیس در نبود آب 3 ساله شدند

واحدهای خالی مسکن‌مهر پردیس در نبود آب 3 ساله شدند
در حالیکه 3 سال از واگذاری فاز 3 واحدهای مسکن مهر شهر پردیس می‌گذرد، برخی از واحدهای مسکونی به دلیل نداشتن انشعاب آب هنوز خالی …

واحدهای خالی مسکن‌مهر پردیس در نبود آب 3 ساله شدند

در حالیکه 3 سال از واگذاری فاز 3 واحدهای مسکن مهر شهر پردیس می‌گذرد، برخی از واحدهای مسکونی به دلیل نداشتن انشعاب آب هنوز خالی …
واحدهای خالی مسکن‌مهر پردیس در نبود آب 3 ساله شدند

اپدیت نود32

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس