واردی بدلی خوشبخت شد (عکس)

واردی بدلی خوشبخت شد (عکس)
حکایت عجیب و غریب یک جوان پستچی که شباهتش به جمی واردی ستاره ای که از دسته 4 فوتبال انگلیس در 29 سالگی به لیگ برتر، قهرمانی لیگ، گلزنی در یورو رسید، برایش شهرت یک شبه ای به همراه داشته است.

واردی بدلی خوشبخت شد (عکس)

حکایت عجیب و غریب یک جوان پستچی که شباهتش به جمی واردی ستاره ای که از دسته 4 فوتبال انگلیس در 29 سالگی به لیگ برتر، قهرمانی لیگ، گلزنی در یورو رسید، برایش شهرت یک شبه ای به همراه داشته است.
واردی بدلی خوشبخت شد (عکس)

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس