واقعیت تلخ درباره کیفیت خودروهای ایرانی

واقعیت تلخ درباره کیفیت خودروهای ایرانی
در ایران به طور متوسط 4.6 خودرو از 100 خودرو به دلیل ایراد فنی در سه‌ماهه اول به تعمیرگاه مراجعه می‌کند این در‌حالی است که متوسط این عدد در دنیا 1.5 است.

واقعیت تلخ درباره کیفیت خودروهای ایرانی

در ایران به طور متوسط 4.6 خودرو از 100 خودرو به دلیل ایراد فنی در سه‌ماهه اول به تعمیرگاه مراجعه می‌کند این در‌حالی است که متوسط این عدد در دنیا 1.5 است.
واقعیت تلخ درباره کیفیت خودروهای ایرانی

خرید بک لینک رنک 1

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس