واکنش روی هاجسون به صحبت های گرت بیل

واکنش روی هاجسون به صحبت های گرت بیل
روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، به صحبت های اخیر گرت بیل، ستاره تیم ملی ولز، واکنش ‏نشان داد.‏

واکنش روی هاجسون به صحبت های گرت بیل

روی هاجسون، سرمربی تیم ملی انگلیس، به صحبت های اخیر گرت بیل، ستاره تیم ملی ولز، واکنش ‏نشان داد.‏
واکنش روی هاجسون به صحبت های گرت بیل

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس